Privacyverklaring en cookie beleid

Privacyverklaring van !Bewust sociaal op web, gevestigd te Utrecht, aan de Oranjehof 62.

En hier de kleine lettertjes...

Waarom dit privacy statement?

Met mijn bedrijf en gelijknamige website lever ik eigenlijk een dienst aan jou. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerk ik jouw persoonsgegevens. Ik hecht veel belang aan jouw privacy en ik zal dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement wil ik je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege "!Bewust sociaal op web" en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar gebruikers en bezoekers van de website www.bewustsociaalopweb.nl. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waar naar "!Bewust sociaal op web" op haar website en in haar mailingen naar verwijst. "!Bewust sociaal op web" adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit !Bewust sociaal op web

"!Bewust sociaal op web" is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege "!Bewust sociaal op web". "!Bewust sociaal op web" is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73674400. "!Bewust sociaal op web" is gevestigd en kantoorhoudend aan de Oranjehof 62, 3511 RZ Utrecht, en bereikbaar via het emailadres: info@bewustsociaalopweb.nl

Op welke manier verzamel ik persoonsgegevens?

"!Bewust sociaal op web" kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou: bijvoorbeeld door een "overeenkomst" met mij aan te gaan, als je per e-mail, per telefoon of schriftelijk contact opneemt met mij, door het invullen van ons contactformulier, of door je te abonneren op mijn nieuwsbrief;

Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van mijn dienstverlening verzamelen ik via mijn website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies;

Voor het kunnen leveren van service en nazorg voor de door ons te leveren goederen en/of diensten;

Via derden: ik kan gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van "!Bewust sociaal op web" op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor "!Bewust sociaal op web" optreden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van "!Bewust sociaal op web" plaatsvindt. Ik verwijs je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamel ik?

"!Bewust sociaal op web" kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van "!Bewust sociaal op web" en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan "!Bewust sociaal op web" verstrekt. "Bewust sociaal op web" kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contact – en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, naam bedrijf, adres, telefoonnummer, emailadres, website en locatie gegevens;

Betalings– en factuurgegevens –indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig;

Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamel ik jouw persoonsgegevens?

"!Bewust sociaal op web" gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die ik sluit met de gebruiker in het kader van:

Het afhandelen van jouw betalingen;

Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Om goederen of diensten bij je af te leveren;

En voor de interne administratie en mijn belastingaangifte;

"!Bewust sociaal op web" kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

"!Bewust sociaal op web" kan je persoonsgegevens delen met aan "!Bewust sociaal op web" gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens mij diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. "!Bewust sociaal op web" kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op "!Bewust sociaal op web" rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. "!Bewust sociaal op web heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaats ik?

Mijn website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

het IP-adres van de bezoeker;

de datum en tijd van het bezoek;

de op onze website bezochte pagina’s; informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.);

de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door "!Bewust sociaal op web" zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie "Bewust sociaal op web" samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de "!Bewust sociaal op web" website: www.bewustsociaalopweb.nl.

Functionele cookies

"!Bewust sociaal op web" plaatst cookies, die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers– en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

"!Bewust sociaal op web" maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. "!Bewust sociaal op web" heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. " !Bewust sociaal op web" heeft Google geen toestemming gegeven om via "!Bewust sociaal op het web" verkregen informatie te gebruiken voor andere Google–diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service van Google Inc. " !Bewust sociaal op web" doet dit om te kunnen zien hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics levert overzichtelijke rapportages over het gebruik van onze website. Google Analytics genereert informatie over uw gebruik van onze website door een zogenoemde cookie te plaatsen op jouw computer. "!Bewust sociaal op web" heeft met Google Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google Analytics voor ons verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. "!Bewust sociaal op web" heeft Google Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met eigen commerciële afdelingen of deze te verschaffen aan derden, tenzij Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Op dit laatste heeft "!Bewust sociaal op web" helaas geen invloed.

Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van Facebook Pixel, een webanalyse–service van Facebook Inc. " !Bewust sociaal op web" doet dit om te kunnen zien hoe de website wordt gebruikt. Facebook Pixel levert overzichtelijke rapportages over het gebruik van onze website. Facebook Pixel genereert informatie over uw gebruik van onze website door een zogenoemde cookie te plaatsen op jouw computer. "!Bewust sociaal op web" heeft met Facebook Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Facebook Inc. voor ons verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. "!Bewust sociaal op web" heeft Facebook Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met eigen commerciële afdelingen of deze te verschaffen aan derden, tenzij Facebook Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Facebook Inc. verwerken. Op dit laatste heeft "!Bewust sociaal op web" helaas geen invloed.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Geheel onderaan deze pagina kunt u de exacte lijst van cookies in de cookiedeclaratie vinden.

Social media

Op mijn website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heb ik geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

"!Bewust sociaal op web" bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat "!Bewust sociaal op web" over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het emailadres: info@bewustsociaalopweb.nl kunt je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door "!Bewust sociaal op web", of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijkverzoek zullen eventuele, door jou medegedeelde correcties, worden verwerkt. "!Bewust sociaal op web" zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan "!Bewust sociaal op web" of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

"!Bewust sociaal op web" neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met "!Bewust sociaal op web"

Wijzigingen

Ik kan mij privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in mijn privacybeleid zal ik aanpassen in dit privacy statement. Ik adviseer daarom om met regelmaat om mijn actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop "!Bewust sociaal op web" omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met mij opnemen.

De cookiedeclaratie

Zwart wit foto van Ir. Iwan Koenderman | advies en ondersteuning in social selling aan mkb

Website gebouwd door Iwan Koenderman © 2021