Ik kan je helpen er achter te komen hoe de klant over je denkt!  

Denkt de klant online positief over jou?

Natuurlijk kan ik ook voor de mkb-onderneming de webcare opzetten. Met de dienst opzetten webcare bepaal ik samen met de ondernemer aan de hand van het te bereiken doel van de webcare welke social media kanalen geschikt zijn hiervoor. Daarbij wordt gekeken en vastgesteld welk beleid gevoerd wordt als het gaat over het geven van de antwoorden, de gewenste reactietijden en de bereikbaarheid van de ondernemer. Hoe om te gaan met open en gesloten social media. Eventueel kan de webcare na een bepaalde tijd geëvalueerd worden en bekeken worden of de ondernemer aan de privacy en beveiliging voldoet.