!Bewust sociaal op web
blog

Social selling, waarom? Mijn motivatie.

Als mkb'er weet ik dat het vinden van klanten lastig is. Tegelijk heb ik gemerkt dat er ook klanten zijn, die jouw product zoeken. Jij moet ze alleen weten te bereiken. Dat maakt ondernemen ook spannender. Ik wil iedereen helpen, die ene klant daadwerkelijk hun bedrijf te laten vinden. Lees door of klik voor

Door mijn werk bij het familiebedrijf De Lampenkappenmakers, heb ik zelf de gevolgen van die veranderde klant ondervonden. De klant van nu is zelfbewust en goed geïnformeerd. Hij zoekt zijn informatie van te voren op internet. Op social media vraagt hij naar meningen van kennissen. Daardoor weet hij vaak precies wat hij wil en heeft hij heel veel wensen.

Mijn motivatie voor start eigen zaak? Nieuwgierig?

Als vennoot bij het bedrijf De Lampenkappenmakers, heb ik de recessie meegemaakt. Klanten gaan dan vaak voor de laagste prijs en niet voor het beste product. Ik heb van dichtbij mee gemaakt dat als gevolg hiervan de omzet aanzienlijk daalde. Ik denk dat social selling een rol kan spelen in het anticiperen op dit soort situaties. Social selling op de juiste manier toepassen, kost een ondernemer vaak veel tijd. Tijd, die hij of zij graag aan zijn eigen passie en het ondernemen besteed. Daarom wil ik graag helpen door mee te denken en door werk uit handen te nemen.

Mijn missie. Social selling als geheel omarmd.

Ik denk als een bedrijf het concept social selling geheel omarmt en door het gehele bedrijf doorvoert, het resultaat succesvol kan zijn. In dat geval valt in feite het merk onder het social brand. Vandaar dat ik van mening ben dat het concept social brand verder reikt dan alleen aanwezigheid op social media. In dat geval positioneert het merk zich dus in het geheel als "social".

De Gouden Cirkel van Simon Sinek is een denkmodel in de marketing voor de positionering van een merk, product of dienst. Sinek ontdekte dat achter alle succesvolle merken allemaal dezelfde manier van denken, handelen en communiceren ten grondslag ligt, De binnenste circel staat voor het waarom. De drijfveer waarom je het doet. De meeste invloedrijke bedrijven beginnen met deze binnenste circel. Daarom vind ik het belangrijk hier mijn waarom te benoemen.

Toelichting figuur: de Gouden Cirkel van Simon Sinek. De binnenste circel staat voor het waarom.